Ďakovný list

Dnes sme dostali tento krásny ďakovný list z Centra sociálnych služieb Tau v Turí. Je určený všetkým Vám, ktorí ste s láskou pripravili vianočné balíčky pre seniorov.