V dňoch 20. 5. - 27. 5. sa na Slovensku konal Týždeň dobrovoľníctva, ktorý aj tento rok v Rajci organizovalo naše občianske združenie. Pre ochotných dobrovoľníkov sme pripravili množstvo rôznorodých aktivít "vo všetkých kútoch" Rajca. Šikovné ruky tých, ktorí sa rozhodli prísť pomôcť, bolo možné vidieť pri upratovaní pokosenej trávy na cintorínoch, pri triedení plastov, pri čistení priestorov Mestskej tržnice a priestorov Kultúrneho domu v Rajci, pri úprave okolia Denného centra pre seniorov, ale aj pri kosení trávy, či pomoci osamelým seniorom. Najväčšiu skupinu dobrovoľníkov tvorili žiaci Gymnázia v Rajci a členovia a sympatizanti nášho Občianskeho združenia ARCUS. Potešilo nás, že pre viacerých to nebola len jednodňová akcia, ale túto celoslovenskú iniciatívu podporili opakovane.

Za podporu a pomoc pri realizácii aktivít ❤️ ďakujeme ❤️ všetkým dobrovoľníkom, pani riaditeľke Gymnázia v Rajci - RNDr. Henriete Melišovej, Mestu Rajec a Technickým službám Rajec.

Pohybujú sa medzi nami, pomáhajú, nič za svoju prácu neočakávajú, podávajú pomocnú ruku, vydávajú svoju energiu, čas, vedomosti a skúsenosti pre dobro iných. K takýmto rozdávajúcim sa ľuďom patrí aj úžasná žienka Evka Tisoňová z Rajca, ktorá má konanie a šírenie dobra v krvi. Veľkú vďaku za jej nezištné činy jej vyjadrujú najmä starší ľudia, ktorým je obrovskou oporou. Táto milá osôbka, za ktorú hovoria skôr skutky ako slová, si pred niekoľkými rokmi na vlastné náklady urobila opatrovateľský kurz a po pobyte v Rakúsku sa začala venovať dobrovoľníckej práci pri pomoci starším a osamelým ľuďom na SR. „Ak máte doma nevládneho človeka a neviete si s ním poradiť, Evka príde, pomôže, zaučí. Chcete ísť na dovolenku, áno, môžete, Vaša mamka, babka, dedko, či otecko nezostanú bez dozoru. Je tu teta Evka, ktorá pomôže, zaskočí, vybaví a Vy sa môžete na ňu spoľahnúť. Pani Evka Tisoňová, ktorej skutky sú svedectvom toho, že človek je nesebecký tvor, Vám pomôže v núdzi, alebo navštívi Vášho príbuzného v nemocnici, či v sociálnom zariadení a je tu pre Vás vždy, keď to potrebujete.“ Aj tieto slová zazneli na krajskom oceňovaní dobrovoľníkov „Srdce na dlani“, ktoré sa uskutočnilo koncom roku 2023 v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku, kde si pani Evka Tisoňová prevzala z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja ocenenie v kategórii Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti. Veľkým prekvapením pre ňu a jej blízkych, ktorí sa s ňou slávnostného podujatia zúčastnili, bola skutočnosť, že postúpila do národného oceňovania dobrovoľníkov.

Aktéri najpozoruhodnejších dobrovoľníckych príbehov sa stretli minulý mesiac, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a primátora hlavného mesta Bratislavy Matúša Valla. Na tejto krásnej oslave dobrovoľníctva sa pani Evka stretla s výnimočnými ľuďmi z celého Slovenska, ktorí si zaslúžia uznanie a vďaku a ktorí sú zároveň inšpiráciou pre nás všetkých., pretože dobro a ochotu pomôcť nosí v sebe väčšina z nás a príležitosti nezištne pomáhať je veľmi veľa. ❤️ Srdečne gratulujeme! ❤️

Týždeň dobrovoľníctva 2023

Aj tento rok organizovalo naše Občianske združenie ARCUS v Rajci Týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sa mohli zapojiť všetky vekové kategórie. Pre dobrovoľníkov sme pripravili rôznorodé aktivity, ktoré prispeli k šíreniu pomoci a dobra. Vďaka študentom druhého ročníka Gymnázia v Rajci sa dostali imobilní klienti DSS a Zariadenia pre seniorov - Domova vďaky v Rajci na dlhšiu prechádzku, vychutnali si príjemnú spoločnosť mladých ľudí, krásne počasie, atmosféru námestia SNP a tiež si mohli pochutnať na výbornej zmrzline podľa vlastného želania. Ďalšia skupina šikovných mladých dobrovoľníkov pomáhala v komunitnej záhrade a chystala veci, ktoré už budúci týždeň poputujú do sociálne slabých rodín. Ďakujeme všetkým za ich účasť a šírenie myšlienky dobrovoľníctva. ❤️

Zapojte sa s nami do Týždňa dobrovoľníctva a začnite leto dobrom

Ďakujeme ❤️ Nadácii Kia Slovakia za pozvanie byť súčasťou projektu Inklúzia v pohybe. Vďaka perfektnej príprave organizátorov, úžasným účastníkom a skvelému počasiu sme zažili neuveriteľne krásny deň s množstvom športových zážitkov. S radosťou sme podporili svojou účasťou inkluzívny beh Nadácie Kia Slovakia a bolo nám cťou pripraviť zábavné súťaže pre všetky vekové kategórie. Radosť, dobrý pocit a zaslúženú odmenu si odnášali všetci účastníci. Hendikepovaní ukázali, že radi športujú a športové prekážky zvládajú s ľahkosťou. Zdravé detí mali možnosť vyskúšať si zasa športovanie s rôznym hendikepom. Tešíme sa na Vás všetkých na ďalších podujatiach 😘

Pozývame Vás, v sobotu 13. 5. 2023, na Beh Nadácie KIA Slovakia. V rámci tohto podujatia si budete môcť zasúťažiť aj s našim Občianskym združením ARCUS. Tešíme sa na Vás na Vodnom diele v Žiline.

Ďakujeme všetkým organizáciám, školám, firmám, partnerom a primátorom, ktorí nás podporili vo výzve "Učitelia pre 21. storočie".

Veľmi si to vážime! Naša žiadosť patrila k 5. najlepším na Slovensku a v regióne Žilina, Bytča skončila na 2. mieste so stratou 2,5 boda.

Výsledky si môžete pozrieť tu:

https://www.minedu.sk/data/att/25768.pdf?fbclid=IwAR0bj4Smq8H5--fu3OOtxoNFi0d4xyhO4dblK0Nkp91-gc079vm2VA5WwNs

Vaše 2% z daní nám pomáhajú robiť pozitívne zmeny. Pridajte sa aj Vy.

Venujte Vaše 2% Občianskemu združeniu ARCUS.

ĎAKUJEME!

Medzi ocenenými dobrovoľníkmi za rok 2022 bol aj pán Ing. Martin Starosta

Dnes sme dostali tento krásny ďakovný list z Centra sociálnych služieb Tau v Turí. Je určený všetkým Vám, ktorí ste s láskou pripravili vianočné balíčky pre seniorov.