Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok

Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili krásne krabičky pre seniorov

Vďaka Vám sme príjemne prekvapili a potešili seniorov v Dennom centre v Rajci, v Domove vďaky v Rajci, v Centre sociálnych služieb TAU v Turí a tiež niekoľko seniorov v Rajci. Radosť mali nielen z nádherných, voňavých, s láskou pripravených, vianočných balíčkov, ktoré boli plné prekvapení, ale aj z počítačov, ktoré nám venovala Nadácia KIA Slovakia.