Nájdime znovu spoločnú reč

Podporene projekty O2

Férová Nadácia O2 sa snaží zmierniť polarizáciu v spoločnosti prostredníctvom podpory rôznych projektov. Prečítajte si, aké projekty prispievajú k lepšiemu životu v našej krajine

Podporené projekty