Týždeň dobrovoľníctva 2024

V dňoch 20. 5. - 27. 5. sa na Slovensku konal Týždeň dobrovoľníctva, ktorý aj tento rok v Rajci organizovalo naše občianske združenie. Pre ochotných dobrovoľníkov sme pripravili množstvo rôznorodých aktivít "vo všetkých kútoch" Rajca. Šikovné ruky tých, ktorí sa rozhodli prísť pomôcť, bolo možné vidieť pri upratovaní pokosenej trávy na cintorínoch, pri triedení plastov, pri čistení priestorov Mestskej tržnice a priestorov Kultúrneho domu v Rajci, pri úprave okolia Denného centra pre seniorov, ale aj pri kosení trávy, či pomoci osamelým seniorom. Najväčšiu skupinu dobrovoľníkov tvorili žiaci Gymnázia v Rajci a členovia a sympatizanti nášho Občianskeho združenia ARCUS. Potešilo nás, že pre viacerých to nebola len jednodňová akcia, ale túto celoslovenskú iniciatívu podporili opakovane.

Za podporu a pomoc pri realizácii aktivít ❤️ ďakujeme ❤️ všetkým dobrovoľníkom, pani riaditeľke Gymnázia v Rajci - RNDr. Henriete Melišovej, Mestu Rajec a Technickým službám Rajec.